OFFICIAL WEBSITE
 • Shop
 • Muzika
 • BLU-RAY ZAGREB
 • Uzmi ovaj dar
 • Novosti
 • Biografija
 • Kontakt
 • Partneri
 • UZMI OVAJ DAR
  Pored umjetničkog rada i doprinosa kulturnom stvaralaštvu Dino Merlin kontinuirano pruža finansijsku podršku razvoju društvene zajednice putem odabranih partnerskih organizacija iz raznih oblasti (zdravstvo, obrazovanje, sport i dr), ali i kroz direktnu finansijsku podršku fizičkim i pravnim licima za socijalno ugrožene kategorije stanovništva i učešće u humanitarnim aktivnostima. Između ostalog, dobitnik je međunarodnog priznanja za humanitarni rad pod nazivom International Humanitarian Award „Priznanje za humanost“ (2013), te priznanja Crvenog križa za pružanje pomoći stanovništvu BiH nastradalom u poplavama i klizištima u 2014. godini.

  Pregled nekih od aktivnosti finansijske podrške i drugih projekata društvene odgovornosti Dine Merlina:
  Osim gore izdvojenih aktivnosti realizira se kratkoročno i dugoročno stipendiranje učenika u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja i sporta u saradnji sa partnerskim organizacijama među kojima se izdvajaju Fondacija Hastor (2013); Asocijacija "FATMA" BiH (od 2013 - ); Centar za kreativno odrastanje (od 2015 - ); SF Respekt (2018) i dr.